Nghiên cứu thị trường

Để có thể hiểu rõ thị trường ĐNA, bạn có thể sẽ có những câu hỏi dành cho người dân. Với Licorice, những câu hỏi của bạn sẽ đến được trực tiếp từng người, sau đó chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và dịch thuật lại thành báo cáo đầy đủ.

Điều tra bằng phiếu câu hỏi(điều tra định lượng)

Thông qua phiếu câu hỏi đưa ra cho người dùng ở địa phương, các bạn có thể điều tra thị trường qua nhiều cách thức như phân tích lối sống, điều tra mức độ nhận thức, điều tra tranh chấp..

Điều tra bằng phỏng vấn(điều tra định tính)

Thông qua việc gọi video chat với nhân viên, người dùng tại trụ sở ở địa phương, có thể tiến hành việc điều tra (kèm dịch) như phỏng vấn trực tiếp

Điều tra bằng thu thập ảnh

Nhờ vào việc tổng hợp nhiều bức ảnh theo các chủ đề các bạn có thể nắm bắt được tình hình thực tế của người tiêu dùng một cách chi tiết. Qua đó có thể phân tích được như cầu cũng như điểm chưa hài lòng của người dùng để tiến hành các giải pháp phát triển mới hoặc cải tiến sản phẩm

Thử mẫu

Các bạn có thể chọn giới tính và độ tuổi rồi gửi sản phẩm đến khách hàng để họ trải nghiệm sản phẩm thực tế. Qua đó giúp lan truyền thông tin sản phẩm và người dùng biết đến sản phẩm nhiều hơn. Có thể lấy phiếu trả lời trước và sau khi sử dụng sản phẩm

Điều tra B2B

Với các điều tra thị trường và thu thập thông tin mà không thể thực hiện được từ nước người thì việc này cũng có thể dễ dàng thực hiện nhờ có các nhân viên của công ty tại địa phương

Dịch vụ::

  • Điều tra môi trường vĩ mô(xã hội, chính trị, kinh tế, kỹ thuật...)
  • Điều tra tranh chấp
  • Điều tra giá cả
  • Điều tra điểm giao dịch
  • Điều tra kênh lưu thông
  • Điều tra triển lãm

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.